Vineri, IULIE 10, 2020

Workshop cu tema ”Siguranța în comunitatea marginalizată din Pitești”

Astăzi a avut loc workshop-ul cu tema ”Siguranța în comunitatea marginalizată din Pitești”, în incinta Sălii Studio A din cadrul Universității „Constantin Brâncoveanu”, Pitești, acțiune care face parte din campania de informare și conștientizare în domeniul combaterii discriminării, din cadrul proiectului „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești”. Au participat reprezentanți ai partenerilor implicați în acest proiect – Agrafics Communication, Primăria Municipiului Pitești, Poliția Locală, precum și reprezentanți ai comunității afectate de fenomenul discriminării și marginalizării, care au împărtășit experiențe și situații dificile, pe care, împreună, le putem schimba în bine, prin comunicare, deschidere, implicare, acțiuni de voluntariat, de mediere, de parteneriat, printr-o abordare participativă.
Toate acestea sunt însoțite și de un amplu program de investiții, pentru remedierea problemelor comunității și în privința condițiilor de trai. Astfel, în data de 25.07.2019, Municipiul Pitești a semnat contractul de proiectare și execuție lucrări de construcții aferente obiectivului de investiții ,,Modernizare bloc locuințe sociale Coremi” – proiectul în cadrul căruia se realizează această investiție fiind cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Valoarea contractului este de 1.732.355,20 lei si are o perioada de execuție de 15 luni.
Datorită acestei investiții, locatarii blocului de locuințe sociale Coremi vor beneficia de o îmbunătățire substanțială a condițiilor de locuit, prin construirea de balcoane, închiderea acestora cu tâmplărie eficientă energetic, asigurarea accesului din fiecare apartament și extinderea rețelei electrice interioare existente.