Marti, OCTOMBRIE 19, 2021

Unde și cum se pot plăti online impozitele și taxele locale, precum și amenzile, cu cardul bancar, fără comision Local taxes and fees online paying

Primăria Municipiului Pitești vă oferă alternativa plății online a impozitelor și taxelor locale, precum și a amenzilor, cu cardul bancar, prin Internet și POS fără comision Local taxes and fees online paying

Unde şi Cum
se pot plăti online impozitele şi taxele locale, precum și amenzile,
cu cardul bancar, fără comision

                Primăria Municipiului Piteşti vă oferă alternativa plăţii online a impozitelor şi taxelor locale, precum și a amenzilor, cu cardul bancar, prin Internet şi POS, fără comision.

                Pentru achitarea obligaţiilor fiscale (impozite şi taxe locale, amenzi) datorate bugetului local, Primăria Municipiului Piteşti acceptă plata pe baza instrumentelor de plată electronică, prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit, utilizând Internetul, precum şi terminalele pentru transferul de fonduri la punctul de încasare, tip POS, instalate atât la sediul Primăriei Municipiului Piteşti cât şi la centrele de încasări situate în cartierele municipiului Piteşti.

                În cazul plăţilor prin Internet, la adresa www.primariapitesti.ro secţiunea Impozite şi taxe locale, contribuabilii (persoane fizice şi persoane juridice) trebuie să solicite, o singură dată, Primăriei Municipiului Piteşti înregistrarea ca utilizatori ai sistemului. Modulul de plată electronică al sistemului informatic pentru administrarea impozitelor şi taxelor locale este disponibil încă din luna mai 2003 şi oferă contribuabililor posibilitatea de a afla şi achita cuantumul obligaţiilor fiscale prin intermediul Internetului, după autentificarea corespunzătoare în sistem. Cererile de înregistrare ca utilizatori formulate de către persoanele fizice se depun la ghişeele de încasări de la sediu sau de la centrele de încasări, iar cele formulate de către persoanele juridice la ghişeele de încasări de la sediu, operaţiunile de înregistrare şi alocare a parolei de acces sunt gratuite şi se realizează imediat după înregistrarea cererii.

                Primăria Municipiului Piteşti, de la data de 16 iunie 2011, este înregistrată în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), care se poate accesa la adresa de internet: www.ghiseul.ro secţiunea Primăriei Municipiului Piteşti.
                În cazul plăţilor prin Internet, la adresa www.ghiseul.ro secţiunea Primăriei Municipiului Piteşti, contribuabilii (persoane fizice sau persoane fizice autorizate) pot efectua plata obligaţiilor fiscale cu autentificare şi fără autentificare. Pentru ”Plata cu autentificare” este necesară obţinerea credenţialelor (setul de informaţii destinat accesării şi utilizării funcţionalităţilor SNEP - numele de utilizator şi parola) de la Primăria Municipiului Piteşti care se distribuie începând cu data de 20.12.2011 la Centrul de încasări impozite şi taxe locale, situat în bulevardul Republicii, bl. G1, parter (zona Centrul Cultural al Municipiului Piteşti) contribuabililor (persoane fizice sau persoane fizice autorizate), sub semnătură de primire pe baza actului de identitate.
                Începând de vineri 25 martie 2016, contribuabilii persoane fizice pot obține online datele de acces în sistem pentru a-și plăti prin Internet impozitele și taxele locale, precum și amenzile.
                Pentru aceasta, este necesar să se acceseze site-ul www.ghiseul.ro. Pe site-ul respectiv, pe prima pagina a fost creată secțiunea „Solicitare date de acces”.

                După autentificarea în sistem, la adresa www.ghiseul.ro, în secțiunea ”Plata cu autentificare”, persoanele fizice pot achita prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit, prin Internet, impozitul pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport.

                Persoanele fizice pot achita amenzile, precum şi alte taxe locale prin Internet, la adresa www.ghiseul.ro - secţiunea Primăriei Municipiului Piteşti, utilizând: ”Plata fără autentificare.

                Informaţii suplimentare privind modul de plată al obligaţiilor fiscale cu sau fără autentificare se pot obţine consultând ”Manualul de utilizare pentru contribuabili” disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro.

                Pentru achitarea impozitelor şi taxelor locale online cu cardul bancar, se acceptă la plată carduri emise de orice bancă. Serviciile de acceptare de plăţi electronice sunt disponibile prin intermediul Băncii Transilvania şi funcţionează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

                Pentru  plata  impozitelor  şi  taxelor  locale  datorate  bugetului  local  al  Municipiului  Piteşti,  utilizând  cardul  bancar,  prin  intermediul  Internetului  (la  adresele  www.primariapitesti.ro  şi  www.ghiseul.ro)  şi  a  POS-urilor  instalate  la  centrele   de  încasare ale Primăriei Municipiului Piteşti, contribuabilii nu datorează comision.

                IMPORTANT !!
                Vă aducem în atenţie că Agenţia pentru Agenda Digitală a României, în calitate de operator al Sistemului Naţional Electronic de Plată a Taxelor şi Impozitelor (SNEP), disponibil la adresa www.ghiseul.ro
, reglementat prin H.G. nr. 1235/2010, prin OMCSI/OMAI/OMFP nr. 168/14/95/2011, OMCSI nr. 173/2011 și Hotărârea Nr. 1070/2013, NU transmite şi NU solicită sume de bani şi nici înregistrarea în alte platforme online.
                Având în vedere aceste aspecte, orice comunicare primită din partea unor portaluri cu denumiri apropiate de ghiseul.ro NU reprezintă o comunicare oficială din partea AADR.

                Certificatul de atestare fiscală – online

                Începând cu data de 27 decembrie 2016, contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pot obține online, certificatul de atestare fiscală, prin intermediul site-ului https://www.primariapitesti.ro/.

                În acest sens, contribuabilii trebuie să solicite, o singură dată, Primăriei Municipiului Piteşti înregistrarea ca utilizatori ai sistemului. Cererile de înregistrare ca utilizatori formulate de către persoanele fizice se depun la ghişeele de încasări de la sediu sau de la centrele de încasări, iar cele formulate de către persoanele juridice la ghişeele de încasări de la sediu, operaţiunile de înregistrare şi alocare a parolei de acces sunt gratuite şi se realizează imediat după înregistrarea cererii.

                Pentru obţinerea online a certificatelor de atestare fiscală, este necesară autentificarea cu CNP/CUI şi parolă (în meniul "Autentificare" din stânga) și apoi accesarea opțiunii „Certificate” din meniul superior.

                Contribuabilul, persoană fizică sau persoană juridică, completează și depune cererea online, vizualizează stadiul cererii depuse şi apoi descarcă certificatul de atestare fiscală.

                Certificatul de atestare fiscală emis online este un document electronic semnat digital și se află sub protecţia Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi produce aceleaşi efecte ca şi actul în formă autentică.

                Prin intermediul numărului de verificare se poate verifica dacă certificatul de atestare fiscală în format electronic a fost emis prin intermediul site-ului https://www.primariapitesti.ro/. Certificatul de atestare fiscală în format electronic poartă semnătura digitală a persoanei care l-a emis. Documentul original este cel în format electronic. Acesta poate fi listat şi prezentat pe suport de hârtie, dar valabilitatea documentului este dovedită prin prezentarea formatului electronic. Orice modificare a certificatului de atestare fiscală în format electronic duce la alterarea documentului şi pierderea valabilităţii acestuia.

                Instituţiile sau autoritățile la care este prezentat certificatul de atestare fiscală în format electronic pot verifica dacă acesta a fost emis prin intermediul site-ului https://www.primariapitesti.ro/, utilizând opțiunea "Verificare certificate fiscale" din meniul „Site”, pe baza numărului de verificare furnizat de către contribuabil.