Vineri, SEPTEMBRIE 25, 2020

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. anunță că în perioada 18 – 20 septembrie 2017, va începe încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. anunță că în perioada 18 – 20 septembrie 2017, va începe încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică.

Acțiunea este necesară pentru pregătirea rețelei de termoficare în noul sezon de încălzire 2017 – 2018.

Precizăm că data privind furnizarea agentului termic pentru încălzire va fi anunțată ulterior.
Pe această cale, rugăm consumatorii S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. să ia toate măsurile necesare pentru finalizarea lucrărilor la instalațiile interioare din imobile, pentru a evita incidentele (inundații în apartamente) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora.

Asociațiile de proprietari racordate la sistemul centralizat de termoficare trebuie să se asigure că instalațiile interioare proprii de alimentare cu energie termică sunt în stare de funcționare și că lucrările din interiorul imobilelor sunt finalizate.
Reamintim faptul că, potrivit prevederilor articolului 30, alineatul (4) din Legea nr. 325/2006 a Serviciului public de alimentare cu energie termică, publicată în Monitorul Oficial nr. 651/27.07.2006, debranșarea instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă de consum ale consumatorilor de energie termică dintr-un condominiu nu poate fi efectuată pe parcursul sezonului de încălzire.

Pentru aceste considerente, în vederea derulării în bune condiții a relaţiilor contractuale existente între furnizor şi utilizator/consumator, subscrisa S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. solicită să se întreprindă de urgenţă toate demersurile necesare pentru achitarea tuturor sumelor datorate, să se procedeze la îndeplinirea întocmai a obligatiilor contractuale asumate astfel încât activitatea de furnizare a agentul termic pentru încălzirea locuințelor în sistem centralizat să se poată desfășura fără repercusiuni.