Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Rezultatul soluționării contestațiilor la concursul organizat în 17.10.2018 pentru ocuparea unui post pe o funcție publică vacantă din cadrul Direcției Tehnice-Serviciul Tehnic, din Primăria Municipiului Pitești

Rezultatul comisiei de soluționare a contestațiilor
la concursul organizat în 17.10.2018 pentru ocuparea,
pe o perioadă nedeterminată, a unei funcții publice vacante de execuție
de INSPECTOR clasa I gradul profesional DEBUTANT din cadrul Serviciului Tehnic

 

Nr. crt. Nume, prenume

Rezultat
CONTESTAȚIE dosare
ADMIS / RESPINS

Motivul respingerii
1 CIUCU A. CRISTINEL RESPINS

Lipsă certificat/diplomă de absolvire
a unor cursuri de operare pe calculator