Marti, OCTOMBRIE 19, 2021

Protejați instalațiile de apă împotriva înghețului!

Temperaturile scăzute din această perioadă cresc riscul apariţiei îngheţului pe reţelele de distribuţie a apei potabile şi în instalaţiile interioare. S.C. Apă Canal 2000 SA recomandă utilizatorilor să ia măsurile necesare pentru a reduce la minimum neplăcerile și cheltuielile suplimentare:
• Protejaţi căminul de apometru!
Îngheţul apei din reţelele de distribuţie apare prima oară în căminul de apometru, deci protecţia instalaţiilor din căminul de apometru este foarte importantă.
• Protejaţi apometrul!
Conform Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, clienţii au obligaţia „să se preocupe de asigurarea integrităţii sistemelor de măsurare”. În cazul în care apometrul îngheaţă, costurile de remediere (contravaloarea aparatului de măsură, manopera aferentă înlocuirii, cheltuielile corespunzătoare deplasării şi staţionării mijlocului de transport utilizat) revin în exclusivitate clienţilor.
În cazul în care contorul este amplasat în exterior, asigurați-vă în plus că acesta este protejat cu materiale izolatoare, care să reducă/împiedice înghețarea contorului.
• Protejați țevile!
Izolați tevile aflate în exterior, ventilați spațiile de sub chiuvetă, pentru a permite aerului cald să pătrundă la țevi, îndepărtați tuburile flexibile de la racordurile exterioare, opriți alimentarea cu apă spre robineții din exterior și, când este posibil, goliți țevile complet.
• Consumaţi constant apă!
Multe din problemele cauzate de îngheţ s-au înregistrat la capetele de reţea, acolo unde consumul este mai scăzut şi neuniform.
• Nu realizaţi construcţii în apropierea reţelelor de apă!
Construcţia de cămine şi alte corpuri betonate în imediata apropiere a reţelelor de distribuţie a apei facilitează îngheţul.
La eventuala apariție a unor situaţii de îngheţ al conductelor, este necesar să cunoaşteţi următoarele:
nu acţionaţi asupra apometrelor instalate la limita de proprietate - în cazul în care sunt înghețate  apometrele, nu încercaţi să le dezghețaţi singuri, anunţaţi SC Apă Canal SA la numărul de telefon 0248/223 237;
dacă problema a apărut la instalaţia  proprie (reţeaua interioarã), rugaţi vecinii să vă dea un vas cu apă caldă pe care o turnaţi încet peste conductă, în zona îngheţată;
nu folosiţi focul deschis pentru dezgheţarea conductelor.
În cazul în care recomandările tehnice au fost ignorate, iar contorul îngheață și se defectează, societatea Apă Canal 2000 SA va repara sau înlocui contorul, facturând acest serviciu. Conform art.128(3)  din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru județul Argeş, „Orice reparații și orice înlocuire de contor/aparat de măsură al cărui sigiliu a fost rupt și care a fost deschis sau demontat ori a cărei deteriorare se datorează unei cauze străine sau unei funcționări anormale în condiții de îngheț, incendiu, șocuri exterioare, furt, etc., sunt efectuate de Operatorul serviciului, pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului.”
S.C. Apă Canal 2000 SA reamintește utilizatorilor de necesitatea verificării conductelor de apă şi a eventualilor robineţi montaţi pe instalaţie, înainte de venirea frigului, pentru a vă asigura că nu există fisuri sau pierderi de apă care ar putea favoriza îngheţarea conductelor.