Duminica, SEPTEMBRIE 20, 2020

Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare -dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT

Printre obiectivele importante ale Primăriei Municipiului Pitești se regăsesc și sporirea șanselor de dezvoltare și a ratei de supraviețuire a afacerilor în rândul antreprenorilor din municipiul Pitești și creșterea economiei în regiune, prin consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive, urmărind astfel, crearea de noi locuri de muncă, diminuarea sărăciei, dar și înfrânarea migrației forței de muncă.
În acest sens, în sprijinul dezvoltării întreprinderilor aflate la început de activitate, care au idei, dar nu dispun de know-how, nu știu să facă un plan de afaceri și nici nu au resursele financiare pentru închirierea, la preturile pieței, a unui sediu adecvat, municipalitatea va înființa un „incubator de afaceri”, în cadrul proiectului „Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare - dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT”, în valoare de 14.626 mii lei, din care 50% reprezintă fonduri nerambursabile acordate în cadrul Axei prioritare 2 a Programului Operațional Regional 2014-2020, contribuția proprie fiind în cuantum de 6.902 mii lei.
În acest scop, se va reabilita, moderniza si dota clădirea amplasată în Strada Frații Golești nr.6, municipiul Pitești, pentru un număr de minim 16 firme beneficiare din categoria IMM-urilor în sectorul de cercetare/dezvoltare în diverse domenii, categorie ce include atât firme orientate spre servicii de dezvoltare afaceri, cât și servicii de IT&C și infrastructura de comunicații.
Proiectul se desfășoară începând cu 20.12.2019 (dată la care a avut loc semnarea finanțării), perioada de implementare având ca termen final data de 31.10.2023. Pentru anul 2020, în cadrul acestui proiect sunt prevăzute costuri în valoare de 3.100 mii lei, din care 1.721 mii lei reprezintă contribuție proprie, veniturile de la bugetul de stat însumează 207 mii lei, iar 1.172 mii lei va fi suma alocată din fonduri europene. Proiectul se află în faza de implementare, fiind în lucru documentația de atribuire a execuției lucrărilor.
S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A. este entitatea selectată ca fiind Administratorul incubatorului. Rezidentul incubatorului de afaceri este orice operator economic nou înființat, IMM, care funcționează conform legii și desfășoară activități economice în interiorul incubatorului de afaceri, beneficiind de acest statut pentru o perioadă de până la 3 ani de la data obținerii calității de rezident.
Firmele incubate vor folosi încăperi amenajate organizate în unități funcționale alocate acestora și spații comune și vor desfășura aici activități de: management si marketing, prezentarea de produse în conferințe sau direct unor potențiali parteneri de afacere sau de cercetare, cercetare directă, încercări de laborator.
Pentru uzul acestor firme, dar și pentru cel al beneficiarului (sau pentru terți), în clădire va fi amenajată o sală de conferințe de circa 65-75 locuri, dotată uzual, și un laborator (dotat ca laborator de încercări mixturi). De asemenea aceste firme vor beneficia de: servicii de contabilitate, juridice și financiare; servicii de marketing și mentorat; consiliere managerială, planificarea afacerii și formarea unei companii; accesul la servicii de formare profesională; cumpărare colectivă de servicii și produse; consultanța export, căutare de parteneri; asistență IT și e-business, consultanță obținere de finanțare; consultanță recrutare personal; consultanta privind transferul și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare; furnizarea de ajutor în ceea ce privește contactele comerciale, naționale și internaționale, servicii privind internaționalizarea IMM-urilor.