Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Proiectele hotărârilor privind aprobarea a 3 planuri urbanistice de detaliu pentru adresele următoare : str. Victoriei nr. 16, str. Bradului nr. 20A, str. Egalității nr. 11

          În această pagină se pot consulta următoarele proiecte de hotărîre privind aprobarea de planuri urbanistice de detaliu :
          - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire clădire multifuncțională” pe terenul situat în Municipiul Pitești, str. Victoriei, nr. 16
         
 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire imobil locuințe colective și împrejmuire teren” pe terenul situat în Municipiul Pitești, str. Bradului, nr. 20A
          - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire hotel demisol + parter + 4 etaje și reconversie funcțională - Casa Mărculescu” pe terenul situat în Municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 11
          Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul menţionat, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
          Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
          Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.