Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Proiecte de hotărâri privind aprobarea PUD str.Victoriei, nr.48,52-52A,54, respectiv aprobarea PUD Calea Câmpulung , nr.1D

       Dând click aici și aici, puteţi consulta proiectele de hotărâri privind “aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiţiei „Construire ansamblu locuințe colective, comerț și servicii, extindere și remodelare clădire în timpul execuției  reabilitare monument, împrejmuire teren ” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Victoriei, nr. 48, 52-52A, 54”, respectiv ”aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiţiei „Demolare constructii C1,C2,C3, extindere, modificare si schimbare destinatie din hală și spații comerciale în Săli de evenimente (pentru corp C4) ” pe terenul situat în municipiul Pitești, Calea Câmpulung , nr. 1D”.
Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.