Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Proiecte de hotărâre PUZ Cpt.Cuțui 13, PUZ O.Densușianu 2,PUD Prof.I.Angelescu 1A, PUD Smârdan 31-31B, PUZ Aleea G.Alesseanu 7

Dând click aici, aici, aici, aici și aici, puteţi consulta proiectele de hotărâri privind aprobarea “Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, în vederea realizării investiției „ Schimbare de destinație în zonă mixtă cu servicii nepoluante, birouri, locuințe colective, spații comerciale, spații medicale (dotări pentru sănătate)”   pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Căpitan Ion Cuțui, nr.13”, “Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia, în vederea realizării investiției „Ansamblu imobile locuințe colective P+4E și împrejmuire” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Ovid Densușianu, nr.2”, “Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire magazin supermarket - Penny Market, amenajare parcare, căi de acces și împrejmuire, amplasare mijloace de publicitate” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Profesor Ion Angelescu, nr.1A”, “Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire clădire cu locuințe colective” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Smârdan, nr.31-31B”, respectiv aprobarea “Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia, în vederea realizării investiției „Construire imobile locuințe colective” pe terenul situat în municipiul Pitești, aleea Gheorghe Alesseanu, nr.7”.
Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.