Sambata, OCTOMBRIE 23, 2021

Proiecte de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr.52/2003, republicată, respectiv aprobarea Regulamentului privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea activităţilor înregistrate în grupele CAEN 561-Restaurante, 563-Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932-Alte activităţi recreative şi distractive

Dând clic aici și aici, puteţi consulta proiectele de hotărâre privind ”stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr.52/2003, republicată”, respectiv “aprobarea Regulamentului privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea activităţilor înregistrate în grupele CAEN 561-Restaurante, 563-Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932-Alte activităţi recreative şi distractive”.
Conform prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.