Sambata, OCTOMBRIE 23, 2021

Proiect de hotărâre privind Regulamentul de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, amenajare a teritorului și Proiect de hotărâre privind unele măsuri de realizare a balcoanelor, la nivelul municipiului Pitești

Dând clic aici și aici, puteţi consulta “Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de informare și consultare planuri de urbanism și amenajare teritoriu” și “Proiectul de hotărâre privind unele măsuri de realizare a balcoanelor la unitățile locative situate în blocurile din Municipiul Pitești".
Conform prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.