Marti, OCTOMBRIE 19, 2021

Proiect de hotărâre aprobare PUZ "Str. Smeurei, nr.8A, 8B, 8C", PUD "Str. Garoafelor, nr.3B", PUD "Str. Trivale, nr.8"

Dând click aici, aici și aici, puteţi consulta proiectele de hotărâri privind aprobarea “Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia, în vederea realizării investiției „Construire imobil locuințe colective cu funcțiuni complementare” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Smeurei, nr.8A, 8B, 8C”, privind aprobarea “Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire locuință P+2E” amplasată în municipiul Pitești, strada Garoafelor, nr.3B”, respectiv privind aprobarea “Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire clădire pentru servicii și locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Trivale, nr.8 ”.
Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.