Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Proiect de hotărâre aprobare PUD Calea Craiovei nr.91

Dând click aici, puteţi consulta proiectul de hotărâre “privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire ansamblu locuințe colective, spații comerciale, birouri și spații medicale, cu parcaj etajat, împrejmuire și organizare de șantier” pe terenul amplasat în municipiul Pitești, Calea Craiovei, nr. 91”.
Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul menţionat, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.