Miercuri, OCTOMBRIE 28, 2020

Program de supraveghere control și eradicare rabie

În conformitate cu Programul de supraveghere, control și eradicare a rabiei in România, Programul de vaccinare prin distribuție manuală de momeli vaccinale antirabice la vulpi se desfășoară începând cu data de 09.10.2017, conform unui grafic de distribuție.
• Numărul de momeli/km2 este de 25;
• Numărul de campanii pentru perioada 2014-2017 este de 8;
• Numărul de momeli vaccinale antirabice la vulpi estimat pentru județul Argeș, perioada 2014-2017, pentru distribuție este de 16 800;
• Pentru anul 2017, campania II de vaccinare prin distribuire manuală, nuăarul de momeli este de 2100;
• Distribuirea manuală a momelilor vaccinale se va efectua doar în zonele în care există vizuini;
  - Prioritare vor fi zonele din jurul localităților în care au fost confirmate cazuri de rabie (zone rabigene) și zona împădurită de 500 metri din jurul localităților;
  - Momelile vor fi distribuite și în zonele din jurul celorlalte localități, a lacurilor și a drumurilor publice (autostrăzi, șosele naționale).
• Momelile vor fi amplasate la fiecare gură de intrare în vizuină, astfel încât să fie administrate aproximativ 10 momeli/vizuină.
• Momelile vor fi plasate și pe traseele vulpilor, în imediata apropiere a vizuinilor.
• Timp de două săptămâni după distribuirea momelilor se restricționează circulația liberă a câinilor și pisicilor în zona respectivă, întrucât aceste animale reprezintă competitori pentru momeală;
• De asemenea, în regiunile în care s-au distribuit momeli, vânătoarea va fi interzisă pentru o perioada de 14 zile de la distribuirea acestora;
Au fost informate Instituția Prefectului, IPJ Argeș, DSP Argeș, ITRSV Ploiești – filiala Pitești.
Au fost instruiți medicii veterinari zonali și medicii veterinari împuterniciți în vederea acordării asistenței cetățenilor privind procedura ce trebuie urmată la depistarea momelilor vaccinale neutilizate.
Au fost instruiți gestionarii fondurilor cinegetice, paznicii de vânătoare, medicii veterinari cu privire la procedura ce stabilește modul de informare a populației, transportul, depozitarea și utilizarea vaccinului antirabic cu administrare orală destinat imunizării vulpilor, cu scopul de a diminua șansele de răspândire a turbării în cadrul populației de animale domestice și sălbatice, eliminând astfel riscul transmiterii bolii la om.