Marti, SEPTEMBRIE 29, 2020

Program de lucru cu publicul pentru depunerea declarațiilor pentru stabilirea taxei de salubrizare

Program de lucru cu publicul
pentru depunerea declarațiilor pentru stabilirea taxei de salubrizare

 

  LUNI, MARȚI, MIERCURI 800 - 1245 1300 - 1400
  JOI 800 - 1245 1300 - 1600
  VINERI 800 - 1200  

 

Declarația se poate transmite și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, astfel :
- prin fax, la numărul : 0248-21.21.66 ;
- prin poștă electronică, la adresa de e-mail primaria@primariapitesti.ro ;
- prin intermediul platformei de contact disponibilă la adresa de internet www.primariapitesti.ro - secțiunea SERVICII ELECTRONICE, opțiunea „Depunere ONLINE. Declarație TAXĂ SALUBRIZARE” ;
- prin intermediul site-ul de informare și plată electronică, disponibil la adresa de internet www.primariapitesti.ro - secțiunea SERVICII ELECTRONICE, opțiunea „Impozite și Taxe locale. Impozite și taxe locale - informare și plată online” (opțiune posibil a fi utilizată numai de către contribuabilii care dețin credențiale de acces) ;
- prin intermediul serviciilor poștale.

Informații suplimentare sunt disponibile la adresa de internet www.primariapitesti.ro, secțiunea „Informații publice / Informații utile / Informații privind stabilirea taxei de salubrizare - 2020