Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 02.10.2017, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțieii publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Urmărire Încasare Impozite și Taxe Locale

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 02.10.2017, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a  funcțieii publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Urmărire Încasare Impozite și Taxe Locale.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în ramura științelor economice/juridice/administrație publică;
- vechime de minim 9 ani în specialitatea studiilor;
-cunoștințe de operare pe calculator dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24 ,după cum urmează:
- 02.10.2017, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 05.10.2017, ora 10.00– interviul.

Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”  Compartimentul Relaţii Publice sau de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 20.09.2017.

Pentru a consulta bibliografia si actele necesare click aici.