Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Comunicare

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Piteşti organizează,  la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Comunicare, astfel:
-13.05.2021- ora 10.00 - proba suplimentară, eliminatorie, de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației;
-14.05.2021- ora 10.00  - proba scrisă;
-20.05.2021- ora 10.00  - interviul.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant, sunt:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental–științe sociale, ramura de știință-științe ale comunicării, științe juridice sau științe administrative;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
- competențe de utilizare a calculatorului, nivel mediu, conform programei analitice pentru proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul IT, disponibilă pe pagina web  a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ( http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/TestareITNivelMediu.pdf).
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. "e".
Bibliografia/Tematica, Procedura pentru organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației, actele necesare pentru participarea la concurs, atribuțiile stabilite în fișa postului precum și alte date necesare desfășurării concursului se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro la secțiunea Anunțuri sau  de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 07.04.2021-26.04.2021.

 

 Pentru acte necesare, click aici
 Pentru completare Curriculum Vitae, click aici
 Pentru formular de inscriere la concurs, click aici
 Pentru formular adeverinta vechime, click aici
 Pentru declaratie pe propria raspundere, click aici
 Pentru bibliografie, click aici
 Pentru a consulta fisa postului, click aici.
 Pentru procedura testare IT, click aici
 Pentru selectie dosar, click aici
 Pentru rezultat proba practica, click aici
Pentru rezultat proba scrisa, click aici
Pentru rezultatul probei de interviu, click aici
Pentru rezultatul final, click aici