Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada determinată, a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios-Compartiment Relații Publice

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 03.08.2021, ora 10:00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției publice de execuție temporar vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios-Compartiment Relații Publice.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant, sunt:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
-competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT.
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. "e".
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
03.08.2021, ora 10:00 – proba  scrisă;
06.08.2021, ora 10:00 – interviul.
Bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului, se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro la secțiunea Anunțuri sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Persoana de contact: Șerban Negoiu Paraschiva, Șef Birou Management Resurse Umane; Telefon: 0372481819, fax: 0248212166; e-mail: primaria@primariapitesti.ro.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 16.07.2021-23.07.2021.

 Pentru acte necesare, click aici
 Pentru completare Curriculum Vitae, click aici
 Pentru formular de inscriere la concurs, click aici
 Pentru formular adeverinta vechime, click aici
 Pentru declaratie pe propria raspundere, click aici
 Pentru bibliografie, click aici
 Pentru tematica, click aici
 Pentru a consulta fisa postului, click aici
 Pentru rezultat selectie dosare, click aici
 Pentru rezultat proba scrisa, click aici
 Pentru rezultat interviu, click aici
 Pentru rezultat final, click aici