Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale-Compartimentul Certificate de Atestare Fiscală.

 

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 05.10.2021, ora 10:00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale-Compartimentul Certificate de Atestare Fiscală.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant, sunt:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe economice sau stiințe administrative - specializarea administrație publică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 1 an;
- competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT.
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul Administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. "e".
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
– proba  scrisă - 05.10.2021, ora 10:00;
– interviul – în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.
Actele necesare pentru participarea la concurs, bibliografia și atribuțiile stabilite în fișa postului  se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 01.09.2021-20.09.2021.


Pentru acte necesare, click aici
Pentru bibliografie, click aici
Pentru fisa fostului, click aici
Pentru tematica, click aici
Pentru completare Curriculum Vitae, click aici
Pentru formular de inscriere la concurs, click aici
Pentru formular adeverinta vechime, click aici
Pentru declaratie pe proprie raspundere, click aici
Pentru rezultat selectie dosare, click aici
Pentru rezultat proba scrisa, click aici
Pentru rezultat interviu, click aici
Pentru rezultat final, click aici