Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de expert, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcției Arhitect Șef - Compartimentul Dezvoltare Urbană.

A N U N Ţ


Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 23.09.2021, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de expert, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Direcției Arhitect Șef - Compartimentul Dezvoltare Urbană.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura arhitectură și urbanism, domeniul de licență Arhitectură, specializarea Arhitectură și respectiv în  domeniul de licență Urbanism, specializările Proiectare și planificare urbană, Urbanism și administrarea teritoriului;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
-competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT.
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art.465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. "e".
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
-23.09.2021, ora 10.00 – proba  scrisă
-28.09.2021, ora 10.00 – interviul
Bibliografia, tematica, actele necesare pentru participarea la concurs și atribuțiile stabilite în fișa postului precum şi alte date necesare desfăşurării concursului  se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro la secțiunea Anunțuri sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 24.08.2021-13.09.2021.


Pentru acte necesare, click aici
Pentru bibliografie, click aici
Pentru atributii, click aici
Pentru tematica, click aici
Pentru completare Curriculum Vitae, click aici
Pentru formular de inscriere la concurs, click aici
Pentru formular adeverinta vechime, click aici
Pentru declaratie pe proprie raspundere, click aici
Pentru rezultat selecție dosare, click aici
Pentru rezultat proba scrisa, click aici
Pentru rezultat interviu, click aici
Pentru rezultat final, click aici