Marti, OCTOMBRIE 26, 2021

Predarea amplasamentului pentru un obiectiv de investiții

Luni, 26.10.2020, a avut loc predarea amplasamentului obiectivului de investiții „Reabilitare Bd. I.C. Brătianu - Str. Maior Gh. Șonțu, între str. Maternității și str. Târgu din Vale”.
Operatorul economic care va executa lucrările de reabilitare este SC COMESAD DRUMURI SRL.
Valoarea contractului este de 2.954.435,31 lei inclusiv TVA.
 Principalele lucrări care se vor executa sunt:
• Lucrări pe zona părții carosabile existente:
- întreaga suprafață a părții carosabile se va freza pe o adâncime cuprinsă între 3-6 cm (grosime medie de 5 cm). Frezarea va ține cont de viitoarele cote ale străzii, astfel încât apele pluviale să fie orientate către sistemele de colectare și evacuare - guri de scurgere - racordate la canalizarea pluvială din zonă;
- stratul de uzură se va executa din  beton asfaltic BA 16 rul50/70 de 5 cm grosime  conf. SR EN 13108-1, AND 605-2016 (cu agregate naturale de carieră prelucrate prin concasare și sortare).
• Pe zona lărgirilor și casetelor de refacere structura rutieră degradată:
- se vor executa lucrări de reparare a degradărilor, în special în zonele de
intervenții la rețelele de utilități, inclusiv plombări ale gropilor existente, prin aplicarea  unui strat de minim 6 cm de beton  asfaltic ABPC 22.4 baza 50/70  sau chiar refaceri locale ale fundației străzii, dacă este cazul.
În profil transversal, Bd. I.C.Brătianu - Str.Maior Gh Șonțu se va executa  în formă de acoperiș cu două versante plane înclinate spre exteriorul străzii. Panta transversală va fi cuprinsă între 1.0% -2.5% (inclusiv pe zona parcărilor).
Bordurile în stare bună se vor menține. Se recomandă menținerea trotuarelor ce prezintă îmbrăcăminte cu pavele prefabricate în stare bună.
Pe zonele cu refacere integrală trotuare, încadrarea părții carosabile se va face cu borduri prefabricate 20x25 cm pe fundație din beton de ciment clasa C16/20 cu dimensiunile 30x15 cm, montate denivelat cu 15 cm. În dreptul acceselor spre proprietăți și al trecerilor de pietoni, bordura va fi coborâtă, iar denivelarea va fi de maxim 5 cm. Trotuarele vor fi încadrate spre zonele verzi cu borduri mici prefabricate din beton, cu secțiunea  10x15 cm, montate denivelat cu 5 cm față de cota trotuarului proiectat. Bordurile se vor monta pe fundație din beton de ciment clasa C16/20, cu dimensiunile 20x10 cm.
• Pe zona trotuarelor și a aleilor pietonale:
Trotuarele și aleile pietonale existente se vor moderniza prin desfacerea integrală a îmbrăcăminții și prin execuția unui nou sistem rutier, cu următoarea alcătuire:
- pavaj ornamental cu dale din beton cu grosimea de 6 cm;
- strat de șapă semiumedă de înaltă rezistență pentru beton - cca 5 cm grosime;
- strat de bază din beton de ciment clasa C16/20 - 10 cm grosime;
- fundație din balast, 20 cm grosime după compactare (amestec agregat sort 0-63 mm) conf. STAS 6400, SR EN 13242.
• Intersecțiile cu alte drumuri laterale vor fi amenajate corespunzător, ținând seama și de prevederile Normativului CD 173-2001. Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de min.10 m, cu aceeași structură rutieră ca a drumului de bază.
Lucrările au o durată de execuție de 6 luni.