Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

PH PUZ Depozitelor DN7 si PH PUD Republicii 184bis

Dând click aici si aici, puteţi consulta proiectele de hotărâre  “privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției „Construire hale producție și depozitare cu funcțiuni complementare” pe terenul situat în extravilanul municipiul Pitești, în prelungirea străzii Depozitelor, DN 7.”, respectiv “privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea „Desființare clădire existentă, împrejmuire teren și construire locuință” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, nr. 184 bis”.
        Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectele de acte normative la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.