Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

PH PUD aleea Dr. Ioan Cantacuzino f.n. si PH PUD strada Victoriei 1E

Dând click aici, puteţi consulta proiectele de hotărâre “privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire imobil locuințe colective” pe terenul situat în municipiul Pitești, aleea Dr. Ioan Cantacuzino, f.n. (fostă Negru Vodă, nr. 31 și nr.32).”, respectiv click aici “privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Schimbare destinație din birouri în clădire cu locuințe colective și spații servicii medicale la parter, lift exterior și rampă acces subsol”, pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Victoriei, nr.1E (fost bulevardul Republicii, nr. 55– 57)”.
Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectele de acte normative la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.