Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

PH modificare HCL nr.14-26.01.2012

     Dand click aici puteţi consulta proiectul de hotărâre ”pentru modificarea HCL nr.14/26.01.2012 privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală în municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.
     Avand în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul menţionat, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
     Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
     Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectele de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.