Sambata, OCTOMBRIE 23, 2021

PH completare HCL 249/2020-transport taxi și PH Regulament vehicule stationate neregulamentar

        Dând click aici puteţi consulta proiectele de hotărâre privind ”aprobarea Regulamentului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești”, și aici respectiv ”completarea HCL nr.249/27.08.2020 pentru adoptarea măsurilor de organizare și desfășurare a activităților de transport în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.
        Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
        Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
        Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectele de acte normative la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.