Marti, OCTOMBRIE 19, 2021

Noi achiziții la Salubritate - utilaje moderne, prietenoase cu mediul înconjurător!

În contextul unei preocupări tot mai accentuate de a proteja mediul înconjurător, Salubritate 2000 S.A., operator al serviciului de salubrizare în municipiul Pitești, a achizitionat, în luna decembrie a acestui an, pentru asigurarea calității serviciului prestat, două Autogunoiere Compactoare 15 mc marca Scania model P280, dotate cu motoare pe combustibil alternativ CNG (Gaz Natural Comprimat).
Avantajele oferite de acest tip de alimentare sunt:  emisiile de gaze foarte scăzute, costuri de exploatare mai mici, poluare fonică scăzută, foarte avantajoase pentru mediul urban, un sistem performant de colectare și compactare a deșeurilor.
Din punct de vedere al mediului, arderea CNG în motoare emite mai puţin dioxid de carbon, comparativ cu motoarele pe combustibili clasici.
Din punct de vedere al siguranţei, CNG este mai puţin inflamabil, este mai uşor decât aerul, deci se disipează rapid în caz de scurgere accidentală, iar rezervoarele de CNG rezistă la impact sever.