Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Material informativ Autoritatea Electorală Permanentă

Material informativ al Autorității Electorale Permanente privind modalitatea de înscriere în Corpul experților electorali/desemnarea ca operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare.
Cererile-tip, precum și un material de informare al Autorității Electorale Permanente privind modalitatea de înscriere în Corpul experților electorali/desemnarea ca operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, pot fi obținute dând click.
1. Cerere admitere CEE cu aviz favorabil
2. Cerere admitere CEE cu examen
3. Cerere operator calculator
4. Material informativ
Cererile pot fi depuse direct sau prin poștă la sediul Biroului Județean Argeș al Autorității Electorale Permanente (Piața Vasile Milea nr.1, et.5, Cam. 200) sau transmise electronic la adresa de e-mail: bj.arges@roaep.ro.