Marti, SEPTEMBRIE 29, 2020

Măsuri de prevenire a răspândirii cu Covid-19, aplicate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor a Municipiului Piteşti

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor a Municipiului Piteşti reamintește măsurile preventive aplicate la nivelul sediilor serviciilor de evidență a persoanelor și de stare civilă, măsuri pe care cetățenii sunt solicitați să le respecte cu strictețe pentru a limita răspândirea Covid-19.
Astfel, pentru a evita deplasarea de mai multe ori la sediile mai sus menționate şi pentru a limita aglomerarea la ghişee, este recomandată informarea prealabilă, telefonic, fax sau on-line. În acest context, reamintim site –ul instituţiei, www.e-ep.ro, unde pot fi aflate datele de contact pentru serviciul dorit.
De asemenea, este limitat accesul în spaţiile destinate publicului, astfel încât la fiecare ghişeu să fie doar o persoană.
Toți cetăţenii, conform măsurilor preventive adoptate la nivel național, vor purta obligatoriu mască de protecţie, vor păstra distanţa de protecţie de 1,5 – 2 m în spaţiile de aşteptare exterioare și vor folosi dispenserele cu soluții dezinfectante montate în fiecare spațiu destinat publicului.
Persoanele care nu poartă corespunzător masca de protecție nu au acces în spaţiul destinat publicului.