Sambata, SEPTEMBRIE 26, 2020

La 01.01.2018 a intrat în vigoare Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

La 01.01.2018 a intrat în vigoare Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Ordinul prezintă în anexa 2 un model de listă de plată cu cerințe minimale și specifică faptul că modelul adoptat de fiecare asociație trebuie să fie aprobat de adunarea generală a proprietarilor.

Actul normativ stabilește și procedura de arhivare a documentelor asociațiilor de proprietari și menține prevederea legală privind întocmirea situației elementelor de activ și pasiv lunar, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate.