Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Invitație de participare la procedura proprie

Municipiul Pitești invită operatorii economici interesați să depună ofertă la Procedura proprie privind atribuirea contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de însoțire personal, transport de bunuri și valori și monitorizare intervenție. Anunțul este publicat și în SICAP cu nr. ADV1203858. Se poate consulta la rubrica Publicitate anunțuri SICAP.

Pentru documentatie atribuire click aici
Pentru invitație participare click aici