Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

În atenția solicitanților de locuințe A.N.L. în Municipiul Pitești

A N U N Ţ
În atenția solicitanților de locuințe A.N.L. în Municipiul Pitești

 

Solicitanții de locuințe A.N.L. care au înregistrate cereri la Primăria Municipiului Pitești până la data de 31.12.2019, au posibilitatea completării/actualizării acestora pâna la data de 27.01.2020, cu actele justificative mentionate mai jos:


1. Acte de identitate (B.I./C.I.) ale solicitantului, familiei acestuia, precum şi ale tuturor persoanelor aflate în întreţinere, care locuiesc împreună cu acesta (còpii);
2. Declaraţie notarială pe propria răspundere (original) din care să rezulte:
• că solicitantul ori alt membru al familiei acestuia nu deţine şi nu a deţinut o locuinţă în proprietate şi/sau nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Piteşti sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Piteşti;
• că solicitantul nu realizează/beneficiază de alte venituri în afară de cele declarate;
• numărul de persoane aflate în întreţinerea solicitantului;
• numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul, în situaţia în care acesta nu locuieşte într-un bloc de locuinţe;
• că solicitantul are calitatea de chiriaş/tolerat în spaţiu.
3 a) Actul de proprietate (copie) privind locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, din care să rezulte suprafaţa locuibilă sau, după caz,
b) Contractul de închiriere a locuinţei de domiciliu sau de reşedinţă (copie), din care să rezulte suprafaţa locuibilă.
4. Adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari/locatari din care să rezulte numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul şi pentru care se calculează şi se încasează contravaloarea cheltuielilor de întreţinere (original);
5. Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);
6. Certificate de naştere ale titularului cererii, copiilor aflaţi în întreţinere, altor persoane aflate în întreţinere (còpii);
7. Acte medicale, legal valabile, privind boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei acestuia ori aflat în întreţinere, cu precizarea dacă necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră de locuit în plus, dacă este cazul (originale);
8. Adeverinţă de la locul de muncă (original)  pentru titularul cererii şi membrii familiei, după caz, din care sa reiasa  venitul net realizat si locul desfasurarii activitatii;
9. Acte legal valabile care să ateste studiile solicitantului (còpii);
10. Acte din care să rezulte situaţia locativă sau socială deosebită a solicitantului: evacuarea din casă naţionalizată; provenienţa din casă de ocrotire socială (còpii);
11. Acte din care să rezulte că solicitantul a adoptat copii sau documente din care să rezulte că s-au întreprins măsuri în vederea adoptării.