Joi, OCTOMBRIE 29, 2020

În atenția asociațiilor de proprietari

Vă comunicăm că aveți obligatia legală să luați toate măsurile necesare pentru repararea și menținerea în stare de siguranță a clădirilor și instalațiilor aferente, inclusiv a modificărilor constructive operate asupra clădirilor cum ar fi panouri și reclame ancorate pe pereții exteriori, antene și alte obiecte amplasate pe terasele blocurilor, acoperișuri cu șarpantă, coșuri de evacuare a gazelor, stâlpi sau jardiniere și altele asemenea.
Neluarea acestor măsuri constituie contravenție și se sanctionează cu amenda de la 500 lei la 3000 lei conform art. 56 din Legea nr. 230/2007 și poate atrage răspunderea penală și civilă a persoanelor responsabile pentru eventualele daune provocate terților.