Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești

A N U N Ţ


Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 22.08.2017, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții publice vacante:
1. Consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Contabilitate.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în ramura științelor economice;
- vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor;
-cunoștințe de operare pe calculator dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*
2. Referent, clasa III, gradul superior din cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime de minim 9 ani în specialitatea studiilor;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*


Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24 ,după cum urmează:
- 22.08.2017, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 25.08.2017, ora 10.00– interviul.

Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”  Compartimentul Relaţii Publice sau de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 09.08.2017.

Pentru a consulta bibliografia, click aici.
Pentru a consulta actele necesare, click aici.