Marti, OCTOMBRIE 26, 2021

Comunicat privind tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde


Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești anunță că acțiunea de distribuire, la domiciliu, a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde este în plină desfășurare. Beneficiarii care au fost notificați la domiciliu de către inspectorii de zonă sunt rugați să se prezinte la sediul nostru din Bd. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter în vederea ridicării personale a tichetelor sociale.
Reamintim că aceste tichete au fost acordate în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (POAD) finanţat din Fondul de Ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane, care stabilește principalele categorii de beneficiari:
a) persoanele care au venituri la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, în vârstă de 75 de ani împliniţi sau peste această vârstă;
b) persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate şi familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.
Pe baza cărții de identitate/buletinului de identitate, fiecare beneficiar va primi în plic sigilat un card, PIN-ul și lista unităților unde pot primi masa caldă.
Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă este de 180 de lei/lună. Nu sunt permise efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.
Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde pot fi utilizate doar pe teritoriul României şi numai pentru achiziţionarea serviciilor de servire a mesei calde.