Sambata, OCTOMBRIE 16, 2021

Comunicat privind acordarea unor facilități fiscale

Reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 25%, pentru clădirile nerezidențiale, precum și scutirea de la plata taxei pe clădiri

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 391/26.11.2020, a fost aprobată acordarea unor facilități fiscale pentru anul 2020, respectiv, reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 25%, datorat bugetului local al Municipiului Pitești, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.
De asemenea a fost aprobată scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, datorată bugetului local al Municipiului Pitești, pentru anul 2020, de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.
Procedura privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 25%, pentru clădirile nerezidenţiale precum și scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, se aplică până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, dată până la care se poate depune cererea de acordare a reducerii impozitului pe clădiri precum și cererea de acordare a scutirii taxei pe clădiri.
Cererile împreună cu documentele necesare se pot depune :
1. la compartimentele de specialitate:
în cazul persoanelor fizice la:
Centrul de încasări situat în bulevardul Republicii, nr. 81, bl. G1;
Centrul de încasări situat în bulevardul Republicii, bl. 214, parter (zona Gară Sud);
Centrul de încasări situat în bulevardul 1 Decembrie 1918, bl. M5a, parter (zona piaţă agroalimentară Găvana II-III);
Centrul de încasări situat în strada Bradului (lângă Şcoala nr. 12, cartier Trivale);

în cazul persoanelor juridice la:
Centrul de încasări situat în bulevardul Republicii, nr. 81, bl. G1;

2. prin mijloace electronice de transmitere la distanță:
a) fax la numărul: 0248.21.21.66;
b) poștă electronică la adresele de email: primaria@primariapitesti.ro, scipf@primariapitesti.ro (în cazul persoanelor fizice) și scipj@primariapitesti.ro (în cazul persoanelor juridice).
3. prin intermediul serviciilor poștale.