Marti, SEPTEMBRIE 29, 2020

COMUNICAT - DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR A MUNICIPIULUI PITEŞTI

Măsuri dispuse pentru perioada 13.03.2020-31.03.2020, în scopul prevenirii și limitării răspândirii Coronavirusului (COVID 19):
- evitarea deplasării personale la sediul serviciului. Informaţiile se pot obţine on-line, accesând site-ul www.e-ep.ro sau www.primariapitesti.ro;
- suspendarea audiențelor, situațiile speciale urmând a fi soluționate conform legislației în vigoare.

SERVICIUL STARE CIVILĂ
- la oficierea căsătoriilor vor participa doar viitorii soți și cei doi martori;
- nu se vor prelua cererile cetățenilor privind transcrierea actelor de stare
civilă eliberate de autoritățile din străinătate.

SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR
- se primesc şi se eliberează cărţi de identitate şi cărţi de identitate provizorii doar pentru următoarele motive: pierdere, distrugere, deteriorare, furt, expirare, eliberare pentru prima dată, schimbarea numelui;
- nu se eliberează cărţi de identitate şi cărţi de identitate provizorii pentru următoarele motive: schimbări de domiciliu, schimbări de domiciliu din străinătate în România, dobândirea cetățeniei române, alte motive care nu au caracter de urgență;
- nu se soluţionează cereri pentru stabilirea reședinței;
- nu se soluționează cereri pentru furnizarea de date cu caracter personal;
- se limitează deplasările în teren cu camera mobilă.