Miercuri, OCTOMBRIE 27, 2021

Cetățenii moldoveni apelează la Starea Civilă din Pitești pentru transcrierea actelor întocmite în străinătate

Cetățenii moldoveni apelează la Starea Civilă din Pitești pentru transcrierea actelor întocmite în străinătate


 Serviciul Stare Civilă își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești și are ca principală activitate înregistrarea nașterilor, căsătoriilor și deceselor, care se produc pe raza municipiului Pitești și eliberarea certificatelor de stare civilă corespunzătoare.
 Mai nou, o altă activitate constă în transcrierea, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite în străinătate. Transcrierea presupune recunoașterea, de către statul român, a actului de stare civilă întocmit în străinătate. Pentru obținerea actelor de identitate românești (carte de identitate, pașaport, etc), este necesar ca persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română, să recunoască actele de stare civilă întocmite în străinătate.
 Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a început, din data de 01.02.2018, activitatea de primire a cererilor cetățenilor din Republica Moldova, în vederea transcrierii actelor de stare civilă întocmite în străinătate.
 Din 06.02.2018 până la data de 15.03.2018 a fost înregistrat un număr de 235 cereri în vederea transcrierii actelor de stare civilă, astfel: - 171 acte de naștere și 64 acte de căsătorie, media pe săptămână fiind de 34 de cereri.
 Estimăm că, dacă solicitările se vor menține în același ritm, până la sfărșitul anului se va înregistra un număr de aproximativ 1300 acte de stare civilă transcrise.

Din data de 21 ianuarie 2018, prin intrarea în vigoare a Legii nr.14/2018 s-a stabilit posibilitatea legală ca cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în baza art.10 și art 11 din Legea nr.21/1991 - a cetățeniei române, republicată cu modificările și completările ulterioare, să depună cererea de trasnscriere a actelor de stare civilă, la serviciile publice de evidență a persoanelor ale sectoarelor municipiului București și ale municipiilor reședință de județ.

Serviciul Stare Civilă Pitești, primește cereri de transcriere însoțite de următoarele acte: certificate de cetățenie, certificate de naștere, căsătorie, pașaport valabil, act de identitate eliberat de autoritățile străine.
 Cererile se soluționează în termen de 60 de zile de la data depunerii. Procedura de transcriere se finalizează prin emiterea certificatelor de naștere și a certificatelor de căsătorie românești.