Marti, OCTOMBRIE 19, 2021

Cea mai frumoasă și cea mai curată asociaţie de proprietari din Municipiul Piteşti, Ediția a VIII-a

COMUNICAT  DE  PRESĂ

          Primăria Municipiului Piteşti organizează, începând cu data de 02.04.2018, concursul “Cea mai frumoasă și cea mai curată asociaţie de proprietari din Municipiul Piteşti”, Ediția a VIII-a.
          Perioada de desfăşurare a concursului este 02.04.2018 – 18.05.2018.
           Participarea la concurs se va face în baza cererii depuse la registratura Primăriei Municipiului Piteşti, în perioada 02.04.2018 - 13.04.2018, inclusiv. Rezultatele concursului se comunica până la 09.05.2018.
          Festivitatea de premiere a câştigătorilor va avea loc în cursul lunii mai 2018, in cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele Municipiului Piteşti.
          Pe parcursul desfăşurarii concursului, fiecărei asociaţii de proprietari participante  i se va întocmi o fişă individuală în funcţie de următoarele criterii:
1. Amenajare și curățenie spații verzi aferente blocului:

a) gazon: 0-2 pct.               
0 - complet neîntreținut
1 - partial întreținut
2 - complet întreținut (curat și cosit)

b) sol semănat/plantat (iarbă, flori, arbori): 0-2 pct.
0 -  complet neplantat/nesemănat (lipsă flori, arbori, iarbă)
1 -  parțial plantat/semănat
2 -  complet plantat/semănat (iarbă, flori, arbori)

c) gard viu: 0-3 pct.            
0 - complet neplantat / netoaletat
1 - parțial plantat / toaletat
3 - complet plantat / toaletat (lucrare efectuată  pe întreaga suprafață aferentă asociației)

d) arbori toaletați: 0-2 pct.  
0 - complet netoaletați
1 - parțial toaletați
2 - complet toaletați (în întregime toaletați,  văruiți, protejați)

2. Amenajare și curățenie la intrarea în bloc: 0-2 pct.
0 - complet neîntreținută (alei murdare,  nemăturate, geamuri nespălate, uși nevopsite, nereparate, adresă neinscripționată, cutii poștale rupte)
1 - parțial întreținută
2 - complet întreținută (zonă foarte bine și permanent întreținută)

3. Lucrări de întreținere a fațadei imobilului și reabilitare termică: 0-3 pct.
0 - complet neizolată
1 - complet neizolată dar cu fațada îngrijită
2 - cu fațada izolată partial
3 - cu fațada complet izolată

4. Starea tehnică a  subsolului și a terasei:
a) subsol tehnic: 0-2 pct.    
0 - complet neîntreținut
1 - parțial întreținut
2 - complet întreținut                       

b) terasa: 0-2 pct.
0 - complet neîntreținută
1 - parțial întreținută
2 - complet întreținută     

5. Vechimea blocului: 1-4 pct.
1 - construit între anii 2000-2018
2 - construit între anii 1990-2000
3 - construit între anii 1980-1990
4 - construit între anii 1960-1980

6. Alte aspecte relevante pentru buna gospodărire a asociației de proprietari: 3 pct.
(colaborare cu Primăria Municipiului Pitești, implicarea în rezolvarea problemelor ridicate de membrii asociatiei de proprietari, sistem monitorizare video, etc.).
Se va acorda un premiu pentru“Cea mai frumoasă și cea mai curată asociaţie de proprietari din Municipiul Piteşti” , Ediția a VIII-a, şi câte un premiu pentru “Cea mai frumoasă și cea mai curată asociaţie de proprietari din fiecare cartier”,  Ediția a VIII-a, pentru  următoarele cartiere: Găvana, Trivale și Mărășești, Banat și Exerciţiu, Craiovei, Războieni, Prundu şi Fraţii Goleşti, Tudor Vladimirescu, zona Centru, Calea Bucureşti şi Popa Şapcă, zona Nord şi Eremia Grigorescu.

Șef Serviciu UMSPCAP,
Rina Viorica Boaţă