Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

APEL PUBLIC P.U.G. ianuarie 2021

APEL PUBLIC
În atenția proprietarilor de terenuri din cartierele:
GĂVANA,  TRIVALE,  NEGRU VODĂ,  MĂRĂȘEȘTI
și a proprietarilor de terenuri forestiere din:
Pădurea Trivale și Lunca Argeșului


            În vederea obținerii avizului Gărzii Forestiere necesar pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești, Primăria Municipiului Pitești face un apel public pentru stabilirea proprietarilor terenurilor din zonele indicate, incluse în intravilanul municipiului Pitești. 
            Pentru identificarea acestor terenuri și menținerea lor în intravilanul municipiului Pitești, pe site-ul Primăriei Pitești la secțiunea Anunțuri - “APEL PUBLIC P.U.G. ianuarie 2021” au fost atașate unele imagini cu extrasele din planul topografic, pe care vă rugăm să le consultați și să le analizați.
            Suprafețele terenurilor din zonele indicate se suprapun (total sau partial) peste limitele amenajamentelor silvice.
           Menționăm că loturile de pădure fără scoatere din circuitul silvic vor fi excluse din intravilanul Municipiului Pitești, așa cum este specificat și la art. 7 alin (4) din Codul Silvic „ Este interzisă includerea pădurilor în intravilan”, iar cele construite pentru care nu se vor prezenta acte doveditoare, pot face ulterior obiectul investigațiilor Gărzii Forestiere.
           Având în vedere cele expuse mai sus, solicităm pentru aceste terenuri extrasele de Carte Funciară sau, după caz, actele aferente scoaterii din circuitul silvic din care să reiasă delimitarea acestora.
          Detalii suplimentare puteți obține adresându-vă telefonic Compartimentului Dezvoltare Urbană la nr. 0248-213994 int.202, sau direct la Centrul de Informare a Cetățenilor din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, str. Victoriei nr. 24, între orele: 07.30-15.30.
Vă mulțumim pentru colaborare!

     

      

     

      

     

     

Legendă: verde - suprapunere cu limita amenajamentului silvic
                roșu - limită intravilan