Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Anunțuri de angajare la Administraţia Domeniului Public Piteşti

În data  de 28 ianuarie 2019, la sediul Administraţiei Domeniului Public Piteşti din strada Obor, nr.3, judeţul Argeş  se organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual  vacant  de şef Atelier Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi, pe o perioadă determinată de 12 luni;
Condiţii participare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă 35 ani;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
g) nu a fost condamnată definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin HG 286/23.03.2011;
Condiţii specifice;
a) să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în profilul construcţii, specializarea „drumuri şi poduri”;
b) să aibă experienţă în executarea lucrărilor de drumuri minim 5 ani;
Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 17.01.2019, orele 15.30;
- concursul, pentru ocuparea postului contractual vacant de şef Atelier, consta în  următoarele probe:
                - probă scrisă  - va avea loc în data de 28.01.2019 începând cu ora 10.00;
                - interviu -  va avea loc în data de 31.01.2019 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248/223526, interior 113.

____________________________

În data  de 28 ianuarie 2019,  orele 10.00, la sediul Grădinii Zoologice (Pădurea Trivale) din cadrul  A.D.P.Piteşti, se organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de muncitor necalificat (crescător, îngrijitor animale sălbatice captive) pe perioadă determinată de 12 luni.
Condiţii de participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de 18 ani;
- trebuie să aibă studii minim 8 clase;
- fara vechime;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin HG 286/23.03.2011;
- să aibă scrisul lizibil (citeţ, descifrabil).
Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 17.01.2019, orele 15.30;
- concursul pentru ocuparea celor două posturilor vacante de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Grădina Zoologică Trivale constă în probă practică şi interviu:
             - proba practică va avea loc în data de 28.01.2019  începând cu ora 10.00;
             - interviul  va avea loc în data de 31.01.2019  începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.