Sambata, OCTOMBRIE 23, 2021

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

ANUNȚ  SELECȚIE PARTENERI

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 și în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, UAT Municipiul Pitești, jud. Argeș, cu sediul în str.Victoriei, nr.24, anunța organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu maxim 3 entitați publice sau de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritara 2 - Îmbunatațirea competitivitații întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi și prin încurajarea crearii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri.

Pentru mai multe detalii referitoare la  Anunt Selectie POR 2.1 selectie partener, click aici

Pentru anexe anunt selectie, click aici