Sambata, OCTOMBRIE 23, 2021

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC PUBLITRANS 2000 SA titular al proiectului „Modernizare hală de întreţinere şi reparaţii auto la sediul SC PUBLITRANS 2000 SA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Modernizare hala de întreţinere şi reparaţii auto la sediul SC PUBLITRANS 2000 SA” propus a fi amplasat în municipiul Piteşti, str. Depozitelor, nr. 2L, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalitaţii.nr.50, judeţul Argeş, în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeş, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.