Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Administratia Domeniului Public, cu sediul în mun. Pitești, str. Obor, nr.3, jud. Arges, titular al proiectului "Amenajare parcare auto bloc E8, E9, E10, str. Carpenului", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Amenajare parcare auto bloc E8, E9, E10, str. Carpenului" propus a fi amplasat în mun. Pitești, str. Carpenului, parcare auto bloc E8, E9, E10, jud. Argeș, titularul investiției Administrația Domeniului Public, cu sediul în mun. Pitești, str. Obor, nr. 3, jud. Argeș.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, judelul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.