Sambata, OCTOMBRIE 23, 2021

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Pitești, titular al proiectului: ”Scoatere din circuitul silvic în vederea realizării Parc Lunca Argeșului 2” propus a se implementa în municipiul Pitești, str. Depozitelor, FN, jud. Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: ”Scoatere din circuitul silvic în vederea realizării Parc Lunca Argeșului 2”  propus a se implementa în municipiul Pitești, str. Depozitelor, FN, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentază pot fi consultate la APM Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, jud. Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anmp.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.