Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL PITEȘTI titular al proiectului: "Construire pasaj rutier străzile Craiovei – Târgul din Vale” propus a se realiza în municipiul Pitești, străzile Calea Craiovei - C.A. Rosetti,  județul Argeș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata si asupra corpurilor de apa.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arges din municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00 - 14.00,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceeea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arges, din municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, în zilele de luni-vineri, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro (în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș).