Sambata, OCTOMBRIE 23, 2021

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Pitești, județul Argeș titular al proiectului „Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători”,  în municipiul Pitești, județul Argeș anunță  publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, din municipiul Pitesti, strada Egalității, nr. 50A, în zilele de luni-vineri, precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmsm3.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.