Marti, OCTOMBRIE 19, 2021

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Pitești, județul Argeș titular al proiectului "Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Pitești”  propus a fi realizat în municipiul Pitești, județul Argeș  anunță  publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi nu se supune procedurii de evaluare adecvata.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din municipiul Pitești, strada Egalității, nr. 50A, în zilele de luni-vineri, precum și la următoarea adresă de internet www.arpmsm3.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.