Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

ANUNȚ PUBLIC

UAT JUDEȚUL ARGEȘ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ, cu sediul în municipiul Pitești, Piaţa Vasile Milea nr. 1, judeţul Argeş, titular al Planul Judeţean de Gestionare a Deșeurilor la nivelul judeţului Argeş anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizării Raportului de mediu, respectiv asupra organizării electronice a ședintei de dezbatere publică a acestora.
Documentația se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu conf. HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul:
- APM Arges, str. Egalității, nr. 50 A, jud. Arges, tel. 0248/213099, fax: 0348/401993 și e-mail: office@apmag.anpm.ro;
- Consiliul Județean Argeş, municipiul Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, județul Argeş, în zilele de luni – vineri orele 9.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnatură și cu date de identificare la sediul APM Arges și/sau Consiliul Județean Argeş, sau electronic la următoarele adrese de email: office@apmag.anpm.ro , respectiv presedinte@cjarges.ro; arhitect@cjarges.ro, pana la data de 09.05.2021.
Ședinta de dezbatere publică se va organiza electronic, iar în cazul în care situaţia pandemică la nivelul judeţului Argeş va permite organizarea de întruniri, aceasta se va desfăşura la sediul Consiliului Județean Argeş, municipiul Pitești, Piaţa Vasile Milea nr. 1, judeţul Argeş, Sala Mare de ședințe, parter, în data de 10.05.2021, ora 12.00, pe baza punctelor de vedere/sesizărilor/comentarilor/observațiilor transmise de publicul interesat.