Marti, OCTOMBRIE 19, 2021

Anunt public - Planul judetean de Gestionare a Deseurilor

ANUNȚ PUBLIC

UAT JUDEȚUL ARGEȘ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ., aduce la cunostinţa autoritaţilor consultate pe durata procedurii de realizare a evaluarii de mediu, cat si a publicului interesat de potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului „Planul Judeţean de Gestionare a Deșeurilor la nivelul judeţului Argeş” luarea, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges (APM Arges), a deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii acestui plan.
Factorii interesati, îndeosebi publicul pot consulta informatiile de mai jos,  pe Internet, la adresa APM Arges: www. apmag.anpm.ro si la sediul acestei autoritati, din Pitesti, str Egalitatii nr. 50A, jud. Arges,  in intervalul orar 9-13  al fiecărei zile lucrătoare:
-Decizia APM Arges nr. 251 din 18.05.2021 de emitere a Avizului de mediu nr.6 din 18.05.2021 necesar adoptarii planului;
-proiectul de plan, cu toate completarile aduse pe parcursul procedurii de realizare  a evaluarii de mediu – in forma avizata de APM Arges;
-declaraţia prevazuta de art.33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificările şi completările ulterioare.