Marti, OCTOMBRIE 26, 2021

Anunț privitor la modalitatea de plată a impozitului aferent anului fiscal 2021

Impozitele pe clădiri, pe terenuri şi pe mijloacele de transport, aferente anului fiscal 2021, se pot plăti în două rate egale până la data de:

  • 31 martie 2021 inclusiv;
  • 30 septembrie 2021 inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a:

  • impozitului pe clădiri;
  • impozitului pe terenuri;
  • impozitului pe mijloacele de transport,

datorat pentru întregul an fiscal 2021, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie 2021 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

Prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea obligaţiei de plată a impozitului datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal 2021, până la data de 31 martie 2021 inclusiv.
Impozitul anual, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.